Detta här personliga erbjudandet från mig gäller enbart för dig som köper ett WATER certifikat!

>Jag erbjuder dig då en BONUS värd hela $3000.

Så här fungerar upplägget!

1: DU köper ett WATER certifikat, det kostar dig $1000 = din kostnad.
Du får en passiv inkomst på $50 varje vecka under 52 veckor.

2: Det här certifikatet ska sedan laddas med en max load på $1500 (Fintech)
Du får en passiv inkomst på $22.5 per månad för detta under 24 månader.
Efter 24 månader så får du också ut en bonus på $5 250.
Dessutom får du tillbaka dina $1500!

3: Det här certifikatet kan sedan också laddas ytterligare med det som heter Promotional Load på $3000.
Du får en passiv inkomst på $45 per månad för detta under 24 månader.
Efter 24 månader så får du också ut en bonus på $25 500(om du kommer till Sydafrika på GSP-eventet i Kapstaden eller $12750 om du väljer att stanna hemma…
Dessutom får du tillbaka dina $3000!

Men det här är min personliga BONUS till dig kommer in i sammanhanget..
Du behöver INTE betala dessa $3000 från egen ficka, jag hjälper dig.
Jag förser dig med GSB IPO vouchers värda $3000 som du kan använda för detta!
En bonus värd 33 000 kronor!
Men som dessutom kan generera så mycket som $25 500 i bonus om 24 månader!
Generöst skulle jag säga…

Bonusen som du får ut alltså efter 24 månader =
– $5250 MAIN BONUS
– $25 500 PROMOTIONAL BONUS
= Totalt $30 750 = 338 250 svenska kronor.

En otroligt bra deal med tanke på att din KOSTNAD egentligen är bara $1000.
Då du får tillbaka allt som du använder för ”load”.
Du har ju du då dessutom också en passiv inkomst som du kan ta ut löpande varje vecka och varje månad!
Som vanligt får man alltid titta på risken jämfört med en möjlig utdelning.
Vilket jag i detta fall skulle ser väldigt bra ut!
Den möjliga utdelningen ihop med de löpande inkomsterna ser väldigt bra ut i jämförelse med risktagandet i detta sammanhang.